Broadwell v QuedgeleyBlaenavon Blues X v ThornwellCinderford Town v Ross JuniorsCinderford Town Colts v LydneyMonmouth Town v Blaenavon Blues YAbergavenny Rhinos v Puma JuniorsBlaenavon Blues X v QuedgeleyBroadwell v Cinderford TownThornwell v Ross JuniorsMonmouth Town v LydneyCinderford Town Colts v Abergavenny RhinosBlaenavon Blues Y v Puma JuniorsBroadwell v Blaenavon Blues XRoss Juniors v QuedgeleyThornwell v Cinderford TownCinderford Town Colts v Monmouth TownPuma Juniors v LydneyBlaenavon Blues Y v Abergavenny RhinosRoss Juniors v Monmouth TownBroadwell v ThornwellLydney v Abergavenny RhinosBroadwell v Ross JuniorsQuedgeley v ThornwellCinderford Town Colts v Puma JuniorsLydney v Blaenavon Blues YBroadwell v Cinderford Town ColtsCinderford Town v Abergavenny RhinosThornwell v Blaenavon Blues YQuedgeley v LydneyRoss Juniors v Puma JuniorsBlaenavon Blues X v Monmouth Town